haagsportinitatief-sportidee

Het doel van het Haags Sportinitiatief is om Hagenaars die nu nog niet sporten in beweging te krijgen, zodat zij op regelmatige basis (het liefst wekelijks) gaan bewegen of sporten.

Maar welke groepen sporten nou onvoldoende en zouden meer beweging kunnen gebruiken? Denk bijvoorbeeld eens aan ouderen (65+), mensen met een beperking, meisjes van niet westerse afkomst, Hagenaars met een laag inkomen of mensen die door hun werk weinig tijd hebben om te bewegen.

Met de bijdrage vanuit het Haagse Sportinitiatief is het mogelijk om jouw initiatief in het eerste jaar op te starten. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat jouw initiatief ook na het eerste jaar georganiseerd blijft worden. Zorg er dus voor dat jouw Haags Sportinitiatief ook georganiseerd kan worden zonder bijdrage van de gemeente.

De beoordelingscommissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van een aantal criteria. Zorg dat deze punten ook terug komen in jouw aanvraag.

Waar moet je aanvraag aan voldoen

 • De aanvrager van een Haags Sportinitiatief is een inwoner en/of een non-profit organisatie uit Den Haag, met uitzondering van schoolbesturen.
 • De aanvrager van een Haags Sportinitiatief is geen organisatie met een winstoogmerk, een gemeentelijk (sport) bedrijf en/of een scholengemeenschap uit het basis of voortgezet onderwijs. Het aanvragen van een sportinitiatief waar vernieuwend sportaanbod voor een inactieve doelgroep mee wordt bereikt, bijvoorbeeld nieuw sportaanbod voor ouders van leerlingen op school, is wel mogelijk via bijvoorbeeld de ouderraad.
 • Als een initiatief via een andere gemeentelijke of landelijke subsidieregeling voor hetzelfde initiatief al een subsidie ontvangt, komt het niet in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan de Sportimpuls of het Leefbaarheid en Bewonersparticipatiebudget.
 • Het Haags Sportinitiatief richt zich op Hagenaars die op dit moment onvoldoende sporten/bewegen.
 • Het initiatief moet bijdragen aan een hogere sport- en beweegparticipatie van mensen die nu niet regelmatig sporten. Met andere woorden: het Haags Sportinitiatief is erop gericht deelnemers minimaal één keer per week te laten bewegen/sporten gedurende een jaar. Bekijk instructie video >
 • Het Haags Sportinitiatief dient binnen 1 jaar uitgevoerd te worden. Hiervoor is een concreet en realistisch plan van aanpak per maand opgesteld.
 • Het voorgestelde sport- en beweegaanbod bestaat nog niet op de locatie waar het wordt georganiseerd. Bekijk instructie video >
 • Het Haags Sportinitiatief speelt in op de wensen en behoeftes van de gekozen doelgroep(en).
 • Het Haags Sportinitiatief heeft een (kort en krachtig) plan opgesteld waarbij duidelijk wordt op welke wijze de doelgroep wordt benaderd.
 • Het Haags Sportinitiatief heeft een realistisch doel geformuleerd.
 • In de aanvraag wordt beschreven hoe de resultaten worden geëvalueerd.
 • Het sport- en beweegaanbod van het Haags Sportinitiatief wordt door partijen met expertise en ervaring op dit gebied uitgevoerd.
 • Het initiatief moet ook na een jaar georganiseerd kunnen blijven worden zonder bijdrage van de gemeente. Het sport- en beweegaanbod wordt dus ook na het project georganiseerd. Bekijk instructie video >
 • Het Haags Sportinitiatief wordt door 1 aanvrager ingediend. Het is wel noodzakelijk dat er wordt samengewerkt met minimaal 1 andere organisatie. Bekijk instructie video >
 • Deelnemers, degenen die gaan sporten, leveren een eigen bijdrage aan de kosten van het sport- en beweegaanbod. Bekijk instructie video >
 • Het Haags Sportinitiatief is kostendekkend en heeft een sluitende begroting.
 • Maximaal 15% van jouw aangevraagde bedrag, na aftrek van de eigen bijdrage, mag besteed worden aan personeelskosten. Vrijwilligersvergoedingen zijn geen personeelskosten.
 • Het aangevraagde bedrag wordt niet gehonoreerd indien met dit bedrag feestjes, uitjes en of sportevenementen worden bekostigd.

Let op: Doet jouw Sportinitiatief een aanpassing aan de openbare ruimte? Bekijk dan ook of hiervoor een vergunningsprocedure nodig is en betrek in je plan hoe je het onderhoud en beheer regelt.